Project Ambulance

Project Ambulance

De nood voor een ambulance bij onze kliniek is hoog. Er zijn situaties dat wij machteloos staan en wij de specialisaties van het algemeen ziekenhuis nodig hebben. Niet alleen voor complicaties bij bevallingen. Ook voor het jongetje met ernstig zuurstofgebrek, vanwege een longontsteking. Hij moest acuut naar het ziekenhuis. Er was helaas geen plek voor de zuurstoffles in de auto…

We hebben in 2019, dankzij alle donaties, een nieuwe ambulance mogen aankopen en mogen vervoeren naar Ethiopië. Er is gekozen voor een Toyota Land Cruiser model, omdat dit de enige goede oplossing bleek te zijn. Er is een betrouwbare wagen nodig voor het gebruik in de Ethiopische plattelandsgebieden.

De totale kosten voor de ambulance bedroegen €46,650, inclusief de verschepingskosten naar Djibouti. Hier kwamen nog extra kosten bij voor het transport van Djibouti naar Ethiopië. 

Ongeveer de helft van het bedrag hebben we aan donaties binnen gekregen. De rest is gebruikt van de opbrengst van de afgelopen koningsmarkt, waarbij €52.800,- was opgehaald.

We zijn dankbaar en blij dat we in november 2019 de ambulance in zeer goede staat mochten ontvangen bij de kliniek. We hebben daar al op veel manieren gebruik van kunnen maken om de patiënten toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Sluiten