Missie, visie en doel

Missie

‘Met de hand aan de ploeg’, in een gebroken wereld Gods liefde laten schijnen, ons hart openen en laten spreken wanneer we onze broeders en zusters gebrek zien lijden. 

Vanuit deze missie wil Stichting Denbi er zijn voor onze verre naaste in Ethiopië. Met hierbij als motto dat iedereen, rijk of arm, een schepsel van God is, zich geliefd weet, het recht heeft op goede gezondheidszorg, de kans krijgt om tot zijn recht te komen en zich kan ontwikkelen tot een volwaardig individu in de samenleving. 

Visie

Stichting Denbi zet zich in voor verschillende vormen van hulpverlening en ontwikkeling voor de meest (kans)arme en vergeten bevolking van Ethiopië. Dit komt tot uitdrukking in het verlenen van gezondheidszorg aan de bevolking van het dorpje Denbi, verstoken van goede, bereikbare en betaalbare gezondheidszorg. 

Er vindt individuele begeleiding en hulpverlening plaats voor zowel volwassenen als kinderen, die verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn. Deze groep valt binnen de reguliere gezondheidszorg tussen wal en schip. Door hierop in te spelen, wil Stichting Denbi hen zoveel mogelijk een menswaardig bestaan bieden. 

Onze kracht

Ontwikkeling, kennisoverdracht, duurzaamheid en mensen niet blijvend afhankelijk te laten zijn van hulpverlening. Dat is wat ons drijft. Dit uit zich in:

  • Het overdragen van (gezondheids-) kennis,
  • Inzet op structurele hulpverlening,
  • Expertise delen met lokale hulpverleners,
  • Het stimuleren van lokale initiatieven, die bijdragen aan de missie van Stichting Denbi. 

     mUZiP24SSrGiLM84UTFEzg.jpg

Doel 

Het doel van Stichting Denbi, statutair gevestigd te Kootwijkerbroek, bestaat voornamelijk uit: 

Het oprichten en in stand houden van één of meer regionale (poli)klinieken in Ethiopië; 

Medische- en verloskundige hulp en medische voorlichting geven aan de bevolking van het plaatsje Denbi en omgeving; 

Het verrichten van andere activiteiten om het welzijn van de bevolking in Ethiopië te bevorderen. 

Sluiten