Sponsor een kind

Wilt u bijdragen aan betere leefomstandigheden voor de kinderen in Ethiopië? Dat kan! Sponsoring biedt een kind perspectief op een hoopvolle toekomst. Doet u ook mee?

Op dit moment heeft iedere leerling van onze school een sponsorouder. In September 2023 start er weer een nieuwe groep kinderen. Vanaf dat moment zoeken we weer nieuwe sponsorouders.

VOOR PERSONEN   VOOR BEDRIJVEN

Sluiten