Project Amas

Project Amas

Amas heeft een reumatische hartklep ziekte, waar veel kinderen in derde wereld landen mee te kampen hebben, ten gevolgde van een verwaarloosde keelontsteking. Toen we hoorden over de situatie van Amas lag ze in het ziekenhuis in Debre Zeit met ernstig hartfalen en had op zeer korte termijn 2 nieuwe hartkleppen nodig. Daarvoor moet ze overgeplaatst worden naar een specialistisch ziekenhuis in Addis Ababa. De Libanese hartchirurg, professor Issam Elouzeir met meer dan 30 jaar ervaring, kon de operatie op korte termijn uitvoeren.

Voor de operatie en alle bijkomende kosten was minimaal een bedrag van €8.500,- nodig. Afhankelijk van het genezingsproces konden er nog extra kosten mee gemoeid zijn.

Amas komt uit een arm gezin met 6 kinderen en woont in de stad Debre Zeit. Ze heeft geen vader meer en haar moeder verdiend nog geen euro per dag met het wassen van kleding. Schrijnend genoeg werd een jaar geleden bij het zusje van Amas, Enat, dezelfde aandoening vastgesteld. Binnen een week tijd was het benodigde geld bij elkaar en is Enat geopereerd. Dit is op een succesverhaal uitgelopen. Ze doet het op het moment geweldig goed. Wij wilden haar zus dezelfde kans geven. We mochten het streefbedrag binnen krijgen en Amas mocht geopereerd worden. We zijn heel dankbaar te kunnen vermelden dat Amas een succesvolle operatie heeft gehad. Er zijn 2 hartkleppen vervangen en de operatie is zonder complicaties verlopen. Na de operatie trad er echter nierfalen op. Na een poosje mocht dit echter weer opknappen en konden we heel blij vermelden dat Amas ontslagen was uit het ziekenhuis. Met haar hart gaat het heel goed. Ook de nieren beginnen weer te werken. Wel heeft ze nu nog ondersteunende dialyse nodig, waarvoor ze om de dag naar Addis Ababa moet.

We zijn dankbaar. Het is een moeilijke tijd geweest toen haar nieren helemaal stopten met werken. Wat een vreugde toen we het bericht kregen dat de urine productie weer op gang was gekomen.

Nog verblijdend nieuws is dat haar moeder weer naar de kerk is geweest. Ze was van haar geloof afgestapt (was protestant). Ook Amas staat er nu voor open. Vroeger was ze erg afwerend, maar nu bidt ze mee als we voor haar bidden. Dat alles mag zijn tot eer van Zijn grote Naam!!

Sluiten