Berdien Coster

Berdien (1985) is tegelijkertijd met Aberash in dienst getreden van de Stichting Denbi. Ze heeft een ruime ervaring als verpleegkundige in Nederland. Als ‘Project Coördinator’ ondersteunt ze Aberash in het management in de kliniek en coördineert de andere projecten en activiteiten van Stichting Denbi in Ethiopië.

Tijdens haar opleiding deed ze een buitenlandstage in Malawi. Ze was toen werkzaam in het Nkhoma Hospital en heeft ervaring opgedaan in het werken onder primitieve omstandigheden in Afrika. Hier ligt de basis voor haar warme belangstelling en betrokkenheid op de Afrikaanse medemens. Tevens heeft Berdien in Engeland gewerkt om meer vaardigheid in de Engelse taal te krijgen. 

In oktober 2013 is ze opnieuw in Malawi geweest en daar heeft ze vrijwilligerswerk gedaan in het school health programma. Dit gaf haar zoveel motivatie dat ze zich heeft aangemeld voor vrijwilligerswerk in Ethiopië. Ze heeft zich vanaf april 2014 ingezet als vrijwilliger in een kliniek in Hidi. 

Ook in haar scholing heeft Berdien zich gericht op het werken in ontwikkelingslanden. Ze deed onder andere de tropencursus in het Havenziekenhuis in Rotterdam. 

Sluiten