Achtergrond project

Het schooltje is gelokaliseerd ten noorden van Debre Zeit in het dorpje Kurkura. Het dorpje Kurkura is een arm plattelandsdorpje met gebrek aan onderwijs. De oprichtster van het schooltje is Emebet Hagos. Dit is een Ethiopische vrouw die het op haar hart heeft gekregen om in dit plattelandsdorpje een schooltje op te richten en de kinderen christelijk onderwijs te geven.

Stichting Denbi heeft de financiële nood gezien en het project gesponsord door het schooltje een opknapbeurt te geven en te voorzien van de noodzakelijke klasinrichting voor een kleuterschool. Daarna zijn ze een sponsorproject gestart om Emebet te helpen de kinderen weer onderwijs te geven.

September 2017

In september 2017 is Emebet gestart met het eerste klasje van 30 kinderen, financieel ondersteund door sponsorouders in Nederland. Emebet heeft de meest (kans)arme kinderen geselecteerd. Dit zijn vooral kinderen, waarvan de ouders geen land bezitten en dus ook minder inkomsten hebben. De meeste ouders zijn loonarbeiders. Dit is het laagste beroep in Ethiopië. Deze mensen hebben geen vaste baan, maar staan dagelijks op straat te wachten in de hoop dat iemand werk voor hen heeft. Ook zijn er kinderen van gezinnen, waarvan vader bij het gezin is weggegaan.

September 2019

Sinds 30 september 2019 is er gestart met nog een extra klasje. Eén klasje volgt Kindergarten, zoals in Nederland de kleuterschool, en één klasje volgt Grade 1, zoals in Nederland groep 3. Hiermee hebben we voor 58 kinderen een plekje op school kunnen vinden.

 Emebet, haar team en de ouders van de kinderen zijn erg dankbaar dat deze kinderen de kans krijgen om christelijk onderwijs te ontvangen. Dat het project weer een nieuwe start mag krijgen, is voor Emebet een verhoring op heel veel gebeden. Wat is het bijzonder dat deze kinderen de kans krijgen om onderwijs te ontvangen! Zij krijgen nu zoveel meer kansen die ze anders nooit zouden krijgen.

November 2020

In september 2020 is de bouw gerealiseerd van vier klaslokalen. We hopen, zo snel als de overheid toestemming geeft, te starten met twee kleuterklassen en Grade 1 en 2 (groep 3 en 4). 

Nadat ook in Ethiopië de scholen in 2020 maanden dicht hebben gezeten door de coronapandemie is de school in November gestart in het nieuwe gebouw. Inmiddels zitten er 101 kinderen op school verdeeld over 4 lokalen Deze kinderen hebben allemaal een sponsorouder. Zij mogen tot grote vreugde van henzelf en hun ouders iedere dag naar school. Hiermee zijn de 4 klassen van de school allemaal gevuld. 

Het gaat gelukkig goed op de school. De school heeft de naam Rehoboth gekregen, zoals de waterput in Genesis 26: 22 “Daarom noemde hij deszelfs naam Rehoboth, en zeide: Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt, en wij zijn gewassen in dit land.” 

Juni 2021

Op Koningsdag 2021 is er een autopuzzeltocht geweest met als doel om een waterput bij de school te kunnen bouwen. Dit is belangrijk omdat de kinderen hierdoor schoon water kunnen drinken op schooltijden en ook de hygiëne kunnen verbeteren door de mogelijkheid om hun handen te wassen voor schooltijd en bij de maaltijden. Iets waarvoor zij normaal gesproken verder moeten lopen. 

In September 2021 hoopt er weer een nieuwe groep kinderen te beginnen in een kleuterklas. Deze kinderen krijgen dan les in het oude schoolgebouw. Hiervoor zijn weer extra sponsorouders nodig. Helpt u mee om nieuwe sponsorouders te vinden?

MM-Denbi-school.jpg

Emebet is verwonderd dat deze arme kinderen nu de kans krijgen om met het speelgoed van rijke kinderen (o.a. lego) te kunnen spelen. Ook vertelde ze ons dat de overheid het hen niet gemakkelijk maakt. Ze mogen officieel niet het Evangelie vertellen op school. Dit is in strijd met de visie van dit schooltje. Zij willen namelijk: Christelijk onderwijs geven aan kinderen die komen uit een dorpje dat heel veel met demonische aanbidding bezig is.

De overheid wil dat het schooltje van Emebet uitgebreid wordt. Anders trekken zij haar onderwijslicentie in. Emebet is nu druk bezig om alle vergunningen bij elkaar te krijgen om te kunnen starten met de bouw. De bedoeling is het schooltje uit te breiden met 4 klaslokalen. We hopen dan september 2020 met nog een klasje te kunnen starten.

Sluiten