Toekomst

Toekomstplannen (korte termijn)
Er is grote behoefte aan een apotheek. Op dit moment moeten de patiënten een eind reizen om hun medicatie te halen. Officieel mogen we in deze setting geen apotheek hebben, maar we willen kijken wat mogelijk is met de overheid. Hiervoor zal een fysieke uitbreiding van de kliniek nodig zijn. 

Toekomstplannen (lange termijn)
Na een langdurig proces, is het stuk grond waarmee we zo lang bezig zijn geweest zo goed als rond. Dit zou betekenen dat we de mogelijkheid hebben om een zelfstandige organisatie op te zetten en te opereren als een business, waarbij we een financiële bijdrage van onze patiënten mogen vragen en zo eigen inkomsten kunnen verwerven. 

Dit betekent wel een verplaatsing van locatie en een forse uitbreiding van het huidige zorgaanbod naar een basis ziekenhuis. Dit geeft veel financiële uitdagingen, maar ook veel mogelijkheden. Dit zou het mogelijk maken om meer complexe bevallingen te doen, patiënten op te nemen, met intraveneuze medicatie te behandelen en zelfs kleinere operaties te doen. 

Omdat er op het moment maar één overheidsziekenhuis aanwezig is in Bishoftu Town, welke meestal overvol zit en de zorgkwaliteit laag, zal het een zeer waardevolle aanvulling zijn voor de Denbi Community als wel Bishoftu Town. Vanuit een meer wijde cirkel kunnen we de rijken aantrekken die veelal kiezen voor kwalitatieve gezondheidszorg. Deze groep zal voor de inkomsten moeten gaan zorgen van het Hospital. Daarmee kunnen we de armen voor een betaalbare prijs  gezondheidszorg bieden een hogere prijs voor meer rijke mensen. Op die manier kan het project eigen inkomsten verwerven en werken vanuit het principe: ‘rijken betalen voor de armen’.  

Het bestuur is zich aan het beraden welke weg zij hiermee in willen slaan. Het opzetten van een dergelijke organisatie zal al gauw 5-10 jaar in beslag nemen. 

Sluiten